از تجربیات اینجانب...

این زندگی خودش را کشت،بس که فریاد بزند هیچ چیزش را جدی نگیریم

نه بدی ها و نه حتی خوبی هایش را...

/ 4 نظر / 36 بازدید
سوری

سلام درسته باید همین باشه...همش یادمون میره ها!

آیــــدا

واقعا نباید هیچ چیزش رو جدی بگیریم ...

سمیرا

دنیا ارزش یه لحظه اخم و ناراحتیه ما رو نداره... حتی ارزش شادیه ما رو... باید زندگی کرد با به یاد داشتن جمله "این نیز بگذرد..."

شکوفه

جدی نگرفتمش اما جدی جدی کاری کرد که دلم گرفت ....