دیدار از نوع دوستی...

حدود یک ماه پیش قشنگ مثل فیلم ها که یکی میاید و آن یکی میرود دیدمش و فهمیدم هم دانشگاهی هستیم.آن روز آنقدر با خودم کلنجار رفتم که خودش است یا نه...که رفـــــــــــــــت.

دو سه هفته دنبالش گشتم تا امروز که در راه دانشگاه حسی به من میگفت میبینمش و در راستای همین حس تمام دانشگاه را زیر و رو کردم و درست لحظه ای که ناامید شده بودم از دیدنش در بوفه روئیـــــتش کردم.

محیا ساعدی عزیزم از این که دوستی مجازیمون واقعی شد خیلی خوشحالم.

/ 0 نظر / 15 بازدید