به تو فکر کردن شبیه صعوده ...

از خدا می خوام به بهترین شکل ممکن انجام بشه.همیشه وقتی عقلم قد نمیده که آخه چه جوری قراره ممکن بشه وقتی همه چیز به نشدنه،می سپارمش دست خدا و چشمامو میبندم و میدونم که ممکن شدن که هیچ،به بهترین شکل ممکن میشه.

مامان همیشه امیدواره من اما با اولین نشدن از کوره در میرم و به نظر خودم واقعیت رو میپذیرم.اما این فقط ظاهر منه،ته دلم یه جوره دیگه ست.ته دلم قرص میشه به خدایی که به بهترین شکل ممکن خدایی میکنه.


*بهنام صفوی_خدا

/ 0 نظر / 50 بازدید