تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...

گاهی وقت ها محبتت نمک ندارد.میشود مثل غذایی که از صبح زحمتش را کشیده ای اما موقع سرو میفهمی نمکش کم شده است.حالا بیا تمام نمکدان را رویش را خالی کن نمیشود غذایی که در طول پخت نمک به خوردش رفته.

حالا قضیه محبت ماست،نمک که نداشته باشد،مزه ندارد،مزه هم که نداشته باشد...هرچه بسطش هم بدهی این محبت را یا حتی صاحب بال و پرش هم بکنی به مذاق محبت شونده خوش نمی آید.

/ 0 نظر / 44 بازدید