خدا یه درخواست ازت دارم:

_میشه وقتی یه چیزی رو به کسی میدی،جنبه و ظرفیتش رو هم بهش بدی؟ 

/ 3 نظر / 13 بازدید
مرضیه

این خود ما هستیم که باید ظرفیت ها رو در وجودمون ایجاد کنیم. که اگر نکنیم مشکل خودمونه.

پرستو

از نوشته هات حس میکنم تو هم مثل من تو خوابگاه از خیلی چیزها حرص میخوری !