دلخوشی...

هیچ وقت هیچ چیز را کامل نداشتم.همیشه در کنار شادی به دست آوردن،دلهره ای بزرگتر برای از دست رفتن داشتم.

*همین چند ساعت همین دلخوشی رو تو از من نگیر

_آبان شاد و غمگین

/ 0 نظر / 35 بازدید