آدم ها به طرز فجیعی بی جنبه شده اند،

سر سفره ی غذا هم از گوشی های موبایلشان دست نمیکشند.