یه زمانی یه آدم ایده آل گرا بودم.از اون زمان تا امروز تمام فرصت ها و موقعیت هایی که پیش روم قرار گرفته خواستن بهم ثابت کنن هیچ چیز کامل نیست.